ثبت شرکت در کرج

خانه ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت در کرجدر دنیای حال حاضر که اکثر فعالیت ها سازمان یافته می باشد بایستی برای سازمان دادن به کارهای تجاری و اقتصادی نیز اقدام به ثبت شرکت نمایید,به عبارتی دیگر برای رسمیت بخشیدن به کسب و کار خود,برای جذب اعتبار بیشتر ,بری دریافت حمایت قانونی قانون تجارت ,برای گسترش فعالیت خود کافی است که شکل فعالیت خود از قالب شخصیت حقیقی به شخصیت حقوقی تبدیل کنید به عبارتی دیگر میبایست شرکت ثبت نمایید, برای ثبت شرکت در کرج همانند سایر استانها باید بر طبق قوانین اداره ثبت شرکتها مراحل قانونی طی شود.

به طور کلی اشخاص حقوقی با اعتماد بیشتر مردم روبه رو خواهند شد و در نتیجه بازارکار بهتری خواهند داشت و در تجاری سازی برند خود هم موثرتر خواهند بود البته ناگفته نماند که یک شرکت معتبر برندی مناسب نیز باید داشته باشد به عبارتی دیگر ثبت برند نیز برای شناخته شدن در دنیای تجارت ضروری است و اشخاص حقیقی و حقوقی باید برندی خاص و مناسب به ثبت برسانند.

اشخاصی که در کرج و سایر استانهای ایران در سطح تولید استانی ,ملی و فراملی فعالیت دارند لازم است که حتما اقدام به ثبت شرکت کنند , برخی اشخاص حقیقی پرداخت مالیات را مانعی برای ثبت شرکت خود و مبدل شدن خود به شخص حقوقی می دانند, در صورتی که کافی است تنها با رعایت موازین مالی و مالیاتی و همکاری با کارشناسان خبره مالیاتی این نگرانی را برای خود رفع و رجوع کنند و با همراهی یک کارشناسی مالی کاردان کسب وکار خود را توسعه دهند و با ثبت فعالیت خود در قالب شرکت منافع مادی و معنوی افزون تری را جذب نمایند.

مراحل ثبت شرکت در کرج

برای ثبت شرکت در کرج و سایر شهرها بایستی مراحل قانونی را در اداره ثبت شرکتها طی نمایید البته ناگفته نماند که در حال حاضر ثبت شرکت به صورت اینترنتی می باشد و بایستی مراحل را به صورت اینترنتی طی نمایید ,در زیر مراحل ثبت شرکت به صورت مختصر توضیح داده شده است:

در ابتدا بایستی نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید سپس نام مناسب رابرای شرکت انتخاب نمایید و مدارک لازم را آماده نمایید و به اداره ثبت شرکتها تحویل دهید در صورتی که نام انتخابی مورد تایید واقع شود و مدارک شما کامل باشد شرکت به ثبت می رسد.

مدارک ثبت شرکت در کرج

  • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره و سهامداران / شرکا
  • آدرس دفتر مرکزی شرکت
  • گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا، بازرسین و سهامداران شرکت