اداری و ثبتی

خانه اداری و ثبتی Page 4

یکی از خدمات موسسه حقوقی راستین در حوزه اداری ثبتی می باشد به عبارتی دیگر این موسسه در این حوزه ,فعالیت هایی همچون ثبت شرکت در کرج,ثبت برند در کرج,اخذ گرید در کرج,اخذ کد اقتصادی در کرج را انجام می دهد و تمامی این امور توسط بهترین کارشناسان و متخصصان ثبتی اداری این موسسه انجام می شود.

اخذ رتبه در کرج

اخذ رتبه در کرج

اخذ رتبه در کرج یکی از مواردی که برای شرکتها مهم می باشد اخذ رتبه است, شرکتهای پیمانکاری و مشاور دو نوع از شرکتهایی می باشند که در حوزه تحت فعالیت خویش اقدام به اخذ رتبه می کنند, به طور...
ثبت علامت تجاری در کرج

ثبت علامت تجاری در کرج

ثبت علامت تجاری در کرج یکی از خدمات اداری ثبتی موسسه حقوقی راستین ثبت علامت در کرج می باشد به طوری که کارشناسان ثبتی این موسسه فرایند ثبت برند را به نحو احسن انجام می دهند و اشخاص حقیقی و...
طریقه ثبت شرکت در کرج

اخذ کارت بازرگانی در کرج

­اخذ کارت بازرگانی در کرج یکی از کارتهای مهمی که  برای فعالیتهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند کارت بازرگانی می باشد,به عبارتی دیگر کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت های تجاری است و به اشخاص حقیقی و حقوقی که...
ثبت شرکت در کرج

ثبت شرکت

ثبت شرکت شرکت بنا به تعریف قانون مدنی ، افراد حقوقی (مالیکین) متعدد در یک شیءواحد و در حقیقت قراردادی است که براساس آن اعضاء وشرکا سود حاصل از فعالیت خود را بین خود تقسیم می کنند،در هر شرکت باید...
ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع در کرج

ثبت اختراع  در کرج حاصل و نتیجه ی  تلاش فکری وذهنی فردی که در قالب یک محصول صنعتی نمایان شود را اختراع می گویند، از اختراع زمانی حمایت می شود که بر طبق تشریفات خارجه آن کشور مربوطه در زمان...