اخذ گرید در کرج

خانه اخذ گرید در کرج

اخذ گرید در کرجاخذ گرید در کرج

اکثر اشخاص حقیقی و حقوقی برای اخذ گرید در کرج و یا سایر شهرهای ایران بایستی اقدام نمایند به عبارتی دیگر شرکتهای فنی و مهندسی یکی از انواع شرکت ها می باشند که برای اخذ گرید اقدام می کنند زیرا این نوع شرکتها در حوزه های فنی و مهندسی فعالیت می کنند و در مناقصات شرکت دارند و انجام پروژه های مهندسی و فنی در صورتی به این نوع شرکتها واگذار  می شود که دارای رتبه بهتری باشند به عبارتی دیگر شرکتی که رتبه بهتری داشته باشد , توانایی و مهارت بسیاری دارد و قطعا در نتیجه مناقصات ,رتبه بندی شرکتها تاثیر دارد شرکتها براساس نوع فعالیتی که دارند در پایه های مختلف رتبه بندی می شوند.

رتبه بندی شرکتها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورانجام می شود شرکتها برای اخذ گرید بایستی بر طبق قوانین این سازمان اقدام نمایند به طور کلی میزان تحصیلات اعضای هیئت مدیره یک شرکت تاثیر بسیاری در تعیین رتبه شرکت دارد, شرکتهایی که در اعضای هیئت مدیره وجود دو مهندس با سابقه بیمه هر کدام ۳ سال و یا یک مهندس با سابقه بیمه ۷ ساله دارند بایستی برای اخذ رتبه اقدام نمایند.

شرکتهایی که تازه تاسیس شده اند می توانند برای اخذ گرید اقدام کنند اما تنها رتبه ای که به این شرکتها در ابتدای امر داده می شود رتبه ۵ است و بر اساس اقدامات شرکت به مرور زمان رتبه قابل ارتقا می باشد.