اخذ پلمپ دفاتر در کرج

اخذ پلمپ دفاتر در کرج

اخذ پلمپ دفاتر در کرج

برطبق قوانین اداره مالیات و دارایی اکثر موسسات و شركت ها باید از اداره مالیات ,برای انجام امور مالیاتی خویش ,پلمپ دفاتر تجاری را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی اخذ نمایند,به عبارتی دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن شهر کرج نیز بایستی برای اخذ پلمپ دفاتر در کرج به اداره مالیات مراجعه نمایند و مدارک لازم را ارائه دهند.

این دفاتر به دفاترمالی و تجاری نیز معروف می باشند , كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بایستی مراودات مالی یک سال مالی خویش را به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی به همراه اظهار نامه مالیاتی به اداره مالیات تحویل دهند.

این دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت ها و اشخاص حقیقی به صورت اجباری تخصیص داده می شود, اداره مالیات و دارایی کشور می تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی مرکب از سه نفر را برای بازدید و کنترل دفاترتجاری مودیان مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید. در صورتی که مودی از ارائه دفاتر تجاری خویش خودداری نماید با موافقت هیات مذکور بر طبق قوانین هیات های موضوع این ماده می توانند بر حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. به عبارتی دیگر می توان گفت بله اخذ پلمپ دفاتر اجباری می باشد و در صورت عدم انجام آن جریمه مالیاتی در پی می باشد.

حتی اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت ندارند نیز بایستی پلمپ دفاتر تجاری را اخذ نمایند, زیرا بایستی عدم فعالیت خود را به اداره مالیات اعلام نمایند و بایستی دفاتر پلمپ شده خود را به صورت خالی تحویل اداره مالیات دهند.

مدارک اخذ پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی

-کپی مدارک شناسایی تمامی اعضاء هیئت مدیره شرکت

-کپی روزنامه رسمی و روزنامه آخرین تغییرات شرکت

-مهر شرکت

 

ثبت شرکت در کرج,اخذ گرید در کرج ,ثبت برند در کرج ,اخذ کد اقتصادی در کرج

 

مطالب مرتبط

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *